Kategorie

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę BIURO MEBLE Sp. z o.o., ul. Szafera 2E, lok. 2, 78-400 Szczecinek.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu sklepu.
 3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie wyrażone są w PLN i nie obejmują kosztów przesyłki. Ceny są cenami brutto i zawieraja odpowiednią stawke podatku VAT.

Warunki dostawy

 1. Zamawiany towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, własnym transportem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Koszty wysyłki naliczane są indywidualnie po otrzymaniu zamówienia. Zamówienia powyżej 8000 zł netto dostarczane są bezpłatnie pod jeden wskazany adres na terenie kraju.
 3. Towar jest dostarczamy w opakowaniach, w stanie do zmontowania. Ułatwia to rozładunek mebli, znacznie obniża koszty transportu jak i zapewnia mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia w trakcie przewozu. Miejscem przekazania towaru jest burta samochodu.

Warunki płatności

 1. Przelewem na konto wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru
 3. Wszystkie płatności mogą być dokonywane jedynie na podstawie potwierdzenia zamówienia zgodnie z podanymi warunkami handlowymi. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki. 

Gwarancja

 1. Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych.
 2. Produkty są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta, dotyczy ona wyłącznie wad fabrycznych towaru.
 3. Utrata gwarancji następuje podczas napraw i przeróbek we własnym zakresie.

Reklamacja

 1. Podstawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej jest przedstawienie dowodu zakupu oraz przesłanie pisemnej informacji zawierającej nazwę produktu, nr artykułu, datę dostawy oraz dokładny opis usterki.
 2. W przypadku reklamacji dotyczącej usterek w transporcie dodatkowo musi zostać sporządzony protokół szkody w obecności pracownika spedycji lub kierowcy, w terminie do 7 dni od dostawy (art.545§2kc).

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy skontaktować się z przedstawicielem sklepu oraz odesłać na własny koszt wyłącznie na adres podany przez pracowników sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Dane osobowe Klienta, przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Nie stosujemy polityki przetwarzania danych w celach marketingowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.