ZASADY DOBORU MEBLI

ZASADY DOBORU MEBLI

Wyposażenie sal lekcyjnych i przedszkolnych w odpowiednie meble jest sprawą bardzo ważną. Uczniowie spędzają w nich znaczną część czasu co ma bardzo istotny wpływ na ich postawę i zdrowie, prawidłowe kształtowanie się kręgosłupa i funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

Wymagania prawidłowego wyposażenia w meble sal dydaktycznych w szkołach okreś...

Wyposażenie sal lekcyjnych i przedszkolnych w odpowiednie meble jest sprawą bardzo ważną. Uczniowie spędzają w nich znaczną część czasu co ma bardzo istotny wpływ na ich postawę i zdrowie, prawidłowe kształtowanie się kręgosłupa i funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

Wymagania prawidłowego wyposażenia w meble sal dydaktycznych w szkołach określają Polskie Normy:

PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994/Az1:2000, PN-F-06010-05:1990

Więcej

ZASADY DOBORU MEBLI  W tej kategorii nie ma żadnych produktów